ΕΤΑΙΡΟΙ

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από δύο ερευνητικούς φορείς, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (εν συντομία και εφεξής «ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ») και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (εν συντομία, «ΙΠ») σε συνεργασία με μία επιχείρηση υψηλής τεχνολογικής στάθμης και καινοτομίας, την εταιρία Soliddop (εν συντομία, «SDP»).

Καθήκοντα