ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φοίβος Μυλωνάς

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες,
Πλατεία Τσιριγώτη 7,
Τ.Κ. 49132,
Κέρκυρα, Ελλάδα,
Τηλ.: 26610 87756