Π3.1 – Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (1η έκδοση) για την εξαγωγή νοήματος και οργάνωση μαζικών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς

Π3.1 – Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (1η έκδοση) για την εξαγωγή νοήματος και οργάνωση μαζικών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το δείτε παρακαλώ πληκτρολογήστε τον κωδικό σας παρακάτω: