ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

HomeΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 

July 2021

Π2.3 – Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

2022-03-08T14:24:11+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π2.3 – Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων2022-03-08T14:24:11+00:00

June 2021

Π5.2 – Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή, δημιουργική επανάχρηση και πληθοπορισμό πολιτιστικού περιεχομένου (1η έκδοση)

2022-03-28T17:01:46+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π5.2 – Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή, δημιουργική επανάχρηση και πληθοπορισμό πολιτιστικού περιεχομένου (1η έκδοση)2022-03-28T17:01:46+00:00

May 2021

March 2020

Π4.1 – Βασικές λειτουργίες, αρχιτεκτονική και προσχέδια διεπαφών για την αλληλεπίδραση με πολιτιστικό περιεχόμενο (1η έκδοση)

2020-04-16T17:19:24+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π4.1 – Βασικές λειτουργίες, αρχιτεκτονική και προσχέδια διεπαφών για την αλληλεπίδραση με πολιτιστικό περιεχόμενο (1η έκδοση)2020-04-16T17:19:24+00:00

January 2020

Π5.1 – Υπηρεσίες υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων (1η έκδοση)

2020-06-01T08:52:53+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π5.1 – Υπηρεσίες υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων (1η έκδοση)2020-06-01T08:52:53+00:00

November 2019

Π3.1 – Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (1η έκδοση) για την εξαγωγή νοήματος και οργάνωση μαζικών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς

2020-07-06T12:23:57+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π3.1 – Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (1η έκδοση) για την εξαγωγή νοήματος και οργάνωση μαζικών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς2020-07-06T12:23:57+00:00

Π2.1 – Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (1η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

2019-11-28T18:54:29+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π2.1 – Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (1η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων2019-11-28T18:54:29+00:00

July 2019

Π1.3 – Αναφορά σχετικά με τις προτεινόμενες μεθόδους για την διαχείριση μαζικών δεδομένων στον τομέα του πολιτισμού

2019-11-18T15:27:16+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π1.3 – Αναφορά σχετικά με τις προτεινόμενες μεθόδους για την διαχείριση μαζικών δεδομένων στον τομέα του πολιτισμού2019-11-18T15:27:16+00:00

June 2019

Π1.2 – Αναφορά σχετικά με τα ενδεδειγμένα πρότυπα μεταδεδομένων και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας

2019-11-18T15:27:04+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π1.2 – Αναφορά σχετικά με τα ενδεδειγμένα πρότυπα μεταδεδομένων και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας2019-11-18T15:27:04+00:00

February 2019

Go to Top