ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ


 

January 2022

Π4.3 – Τελικό συνέδριο για υποδομές και εφαρμογές που χρησιμοποιούν και αξιοποιούν πολιτιστικό περιεχόμενο

2022-03-08T14:40:42+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π4.3 – Τελικό συνέδριο για υποδομές και εφαρμογές που χρησιμοποιούν και αξιοποιούν πολιτιστικό περιεχόμενο2022-03-08T14:40:42+00:00

Π3.3 – Ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε συνέδρια/περιοδικά στον τομέα της εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης

2022-03-08T14:34:38+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π3.3 – Ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε συνέδρια/περιοδικά στον τομέα της εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης2022-03-08T14:34:38+00:00

Π3.2 – Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για την εξαγωγή νοήματος και οργάνωση μαζικών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς

2022-03-08T14:31:38+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π3.2 – Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για την εξαγωγή νοήματος και οργάνωση μαζικών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς2022-03-08T14:31:38+00:00

Π4.2 – Βασικές λειτουργίες, αρχιτεκτονική και προσχέδια διεπαφών για την αλληλεπίδραση με πολιτιστικό περιεχόμενο (2η έκδοση)

2022-03-08T14:37:46+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π4.2 – Βασικές λειτουργίες, αρχιτεκτονική και προσχέδια διεπαφών για την αλληλεπίδραση με πολιτιστικό περιεχόμενο (2η έκδοση)2022-03-08T14:37:46+00:00

Π4.4 – Ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε συνέδρια/περιοδικά στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή

2022-03-08T14:43:28+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π4.4 – Ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε συνέδρια/περιοδικά στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή2022-03-08T14:43:28+00:00

Π2.4 – Ανακοινώσεις/δημοσίευσεις σε συνέδρια/περιοδικά στον τομέα της αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού

2022-03-08T14:28:05+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π2.4 – Ανακοινώσεις/δημοσίευσεις σε συνέδρια/περιοδικά στον τομέα της αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού2022-03-08T14:28:05+00:00

October 2021

Π5.4 – Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή, δημιουργική επανάχρηση και πληθοπορισμό πολιτιστικού περιεχομένου (2η έκδοση)

2022-03-28T17:18:53+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π5.4 – Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή, δημιουργική επανάχρηση και πληθοπορισμό πολιτιστικού περιεχομένου (2η έκδοση)2022-03-28T17:18:53+00:00

Π5.3 – Υπηρεσίες υποδομής για την αναζήτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων (2η έκδοση)

2022-03-24T12:49:33+00:00

Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να το [...]

Π5.3 – Υπηρεσίες υποδομής για την αναζήτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων (2η έκδοση)2022-03-24T12:49:33+00:00

September 2021

Go to Top